Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Pracownicy samodzielni

Stanowiska samodzielne i obsada

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (NB):

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego(NW)

Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej (NX)

Inspektor do spraw ochrony radiologicznej (NI)

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością (NJ)

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta (LB)

Inspektor Ochrony Danych (NU)

Farmakolog (LF)

Specjalista – koordynator ds. Leczenia Onkologicznego (LG)

Starszy referent-koordynator ds. Leczenia onkologicznego (LG):

Audytor wewnętrzny (NA)