Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Działy

Działy i symbole, kierownicy

Dział Organizacji i Zarządzania Jakością (NO):

Biuro Zarządu z Sekcją Sekretariatu (ND):

Główny Księgowy (DF) 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (NP):

Dział Księgowości i Płac (FK):

Dział Inwestycji i Remontów (TR):

Dział Eksploatacji (TE):

Dział Informatyki (TI):

Dział Analiz Ekonomicznych (NE): 

Dział Świadczeń Medycznych (NM)

Dział Zamówień Publicznych (TZ)

Dział Aparatury Medycznej (LI):

Dział Żywienia (LPŻ):

Dział Administracyjno-Gospodarczy (TA):

Dział Higieny i Epidemiologii (LE):

Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych (LM):

Zespół Radców Prawnych (NR):

Zespół Transportu Medycznego (LT):

Dział Rejestru Chorób Nowotworowych (LH):

Apteka Szpitalna (LA):