Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Opłata za udostępnienie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.    Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy –  bezpłatnie
2.    Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej  w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

  1. innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  2. kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
         wynosi:
    a)    jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 10,04 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
    b)    jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,34 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
    c)    udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,00 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT. 

Załącznik plik docx: