Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny

1. Oddział tworzą:

1) Pododdziały:

a) Położniczy (rooming- in),

b) Patologii Ciąży,

c) Porodowy ze Szkołą Rodzenia,

d) Ginekologii,

2) Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

3) Pracownia Ultrasonograficzna.

4) Pracownia Badań Prenatalnych,

5) Poradnia Ginekologii i Patologii Ciąży – przyszpitalna.

2. Pododdziały: Położniczy, Patologii Ciąży oraz Porodowy ze Szkołą Rodzenia tworzą pion położniczy.

3. Pododdziały Ginekologii I i II tworzą pion ginekologiczny.

Do zadań Pododdziału Porodowego należy sprawowanie opieki nad rodzącą, udzielanie pierwszej pomocy położniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • prowadzenie nauki przygotowującej przyszłe matki do porodu w szkole rodzenia,
 • przyjęcie kobiety zakwalifikowanej do porodu przez lekarzy,
 • badanie rodzącej,
 • wykonanie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu,
 • skierowanie rodzącej – po jej przygotowaniu – w zależności od okresu porodu do sali porodowej lub do Pododdziału Patologii Ciąży,
 • opieka nad rodzącą w sali porodowej do chwili zakończenia porodu,
 • kontrola przebiegu czynności porodowych i stanu ogólnego rodzącej oraz wczesna izolacja rodzącej z powikłaniami poporodowymi,
 • porody operacyjne (cesarskie cięcia ,porody kleszczowe, vacum extraktor w zależności od wskazań),
 • nadzór nad porodami fizjologicznymi,
 • zabiegi położnicze w znieczuleniu,
 • porody rodzinne,
 • porody w immresji wodnej,
 • wykonywanie czynności oznakowania noworodka, obowiązujących testów i zabiegów,
 • przekazanie po porodzie fizjologicznym położnicy z noworodkiem do Pododdziału Położniczo- Ginekologicznego,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

Do zadań Pododdziału Położniczego należy w szczególności:

 • opieka lekarska i pielęgniarska nad położnicą i noworodkiem od chwili przyjęcia z Pododdziału Porodowego do momentu wypisu z oddziału,
 • sprawdzenie w obecności położnicy tożsamości noworodka (odpowiednie oznakowanie oraz dokumentacja),
 • wykonywanie koniecznych zabiegów lekarskich i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • pobranie niezbędnych badań i wykonanie szczepień u noworodka.

Do zadań Pododdziału Ginekologii należy w szczególności:

 • wykonywanie wszystkiego rodzaju operacji ginekologicznych również z wykorzystaniem nowoczesnych technik endoskopowych- laparoskopie diagnostyczne i operacyjne,
 • diagnostyka chorób nowotworowych narządów płciowych i operacje onkologiczne w zakresie ginekologii,
 • małe zabiegi ginekologiczne,
 • histeroskopia( mało inwazyjna technika operacyjna, bez przecięcia brzucha)
 • diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych szyjki macicy- kolposkopia, konizacje, elektrochirurgia szyjki

Do zadań Pododdziału Patologii Ciąży należy w szczególności:

 • leczenie zagrożonych porodów przedwczesnych i poronień,
 • leczenie ciąż powikłanych (np. konflikt serologiczny, cukrzyca, gestoza, itp.),
 • zakładanie szwów w niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej,
 • hospitalizacja ciąż wielopłodowych.

Pracownia Ultrasonograficzna udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej.

Do zadań Pracowni Ultrasonograficznej należy:

 • całodobowe wykonywanie badań z zakresu ultrasonografii dla pacjentek tego wymagających,
 • konsultacje dla oddziału,
 • interpretacja i wydawanie wyników badań,

Na bazie Pracowni Ultrasonograficznej działa Pracownia Badań Prenatalnych –wykonująca procedury medyczne dla ciężarnych całego regionu lubuskiego.

Oddział posiada III stopień referencyjności co powoduje, że teraz w naszym szpitalu bezpiecznie mogą się rodzić dzieci z najbardziej patologicznych ciąż.

Kierownik Oddziału– dr n. med. Agata Kuszerska, 68 3296431

Pododddział Patologii Ciąży :

 • Dyżurka Lekarska- tel. 68 3296432
 • Dyżurka Położnych- tel. 68 3296433

Pododdział Porodowy:

 • Dyżurka Lekarska – tel. 68 3296444
 • Dyżurka Położnych – tel. 68 3296445

Pododdział Położniczy 68 3296438, 68 3296439, 68 3296440

Pododdział Ginekologii 68 3296303, 68 3296435

Szkoła Rodzenia – tel.68 3296423

Punkt konsultacyjny dla karmiących piersią– tel. 683296440 (całą dobę)