Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Kliniczny Oddział Hematologii

Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu:

  • ostrych i przewlekłych chorób rozrostowych i immunologicznych układu chłonnego i krwiotwórczego, także z zastosowaniem leków w ramach programów lekowych: rytuksymab, lenalidomid, pomalidomid, daratumumab, karfilzomib, obinutuzumab, ibrutynib, wenetoklaks, ruksolitynib, piksantron, brentuksymab, eltrombopag,
  • wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych i nadkrzepliwości,
  • pierwotnych niedoborów odporności ze wskazaniami do podawania preparatów immunoglobulin.

Nie prowadzimy: immunoablacji, megachemioterapii, leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych poniżej 60. r. ż.
Na oddziale zatrudnionych jest siedmioro lekarzy:

  • specjaliści chorób wewnętrznych i hematologii – 4,
  • specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i medycyny ratunkowej – 1,
  • specjaliści chorób wewnętrznych – 2.

Wspiera nas konsultant, hematolog i transplantolog, profesor nauk medycznych.
Opiekę nad chorymi sprawuje zespół 17 pielęgniarek specjalistek.

Prowadzimy chorych na 27 łóżkach, w tym 2 izolacyjnych, oraz na 3 stanowiskach dziennej chemioterapii.
Nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych odbywa się w Poradni Hematologicznej. Prowadzone są tu także programy lekowe z zastosowaniem imatynibu, dazatynibu, nilotynibu i bosutynibu.

Kontakt:

  • Ordynator Oddziału: lek. Alina Świderska – tel. 68 3296378
  • Lekarze – tel. 68 32 96 372
  • Pielęgniarki – tel. 68 32 96 373