Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Pozostałe Izby Przyjęć

Na izbę przyjęć pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu przyjęcia na oddział. To tutaj zakładana jest dokumentacja medyczna.
Pacjent powinien mieć przy sobie:

  • dowód osobisty
  • skierowanie na oddział
  • w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

Centralna Izba Przyjęć Planowych

Chirurgii Klatki Piersiowej

Chorób Płuc (Pulmonologii)

Chorób Zakaźnych

Dziennej Chemioterapii

Neonatologii

Okulistyki

Onkologii

Otorynolaryngologii

Położniczo-Ginekologiczny

Radioterapii

Zakładu Radioterapii